EU Green Deal FCM-ovi

wps_doc_0

Zeleni dogovor EU-a poziva na rješavanje značajnih problema utvrđenih u trenutnoj procjeni materijala koji dolaze u dodir s hranom (FCM), a javna rasprava o tome završit će 11. siječnja 2023., a odluka odbora trebala bi biti donesena u drugom kvartalu 2023. glavni problemi odnose se na nepostojanje EU zakonodavstva o FCM-ovima i trenutnih pravila EU-a.

Specifičnosti su sljedeće:01 Neadekvatno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i mogući sigurnosni problemi za neplastične FCM-ove Većina industrija osim industrije plastike nema posebna pravila EU-a, što rezultira nedostatkom definirane razine sigurnosti i stoga nema odgovarajuće pravne osnove za industrije radi na usklađenosti.Iako postoje posebna pravila za određene materijale na nacionalnoj razini, ona se često jako razlikuju među državama članicama ili su zastarjela, stvarajući nejednaku zdravstvenu zaštitu za građane EU-a i nepotrebno opterećujući tvrtke, kao što je sustav višestrukog testiranja.U drugim državama članicama nema nacionalnih pravila jer nema dovoljno sredstava za samostalno djelovanje.Prema dionicima, ova pitanja također stvaraju probleme za funkcioniranje tržišta EU.Na primjer, FCM od 100 milijardi eura godišnje, od čega oko dvije trećine uključuje proizvodnju i korištenje neplastičnih materijala, uključujući mnoga mala i srednja poduzeća.02 Pristup popisu pozitivnih autorizacija Nedostatak fokusa na konačni proizvod Pružanje Pozitivnog popisa odobrenja za plastične FCM početne materijale i zahtjeve za sastojke dovodi do iznimno složenih tehničkih propisa, praktičnih problema u provedbi i upravljanju te pretjeranog opterećenja za javna tijela i industriju .Stvaranje popisa stvorilo je značajnu prepreku usklađivanju pravila za druge materijale kao što su tinte, gume i ljepila.Prema trenutnim mogućnostima procjene rizika i kasnijim mandatima EU-a, trebalo bi otprilike 500 godina da se procijene sve tvari koje se koriste u neusklađenim FCM-ovima.Sve veće znanstveno znanje i razumijevanje FCM-a također sugeriraju da se procjene ograničene na početne materijale ne bave adekvatno sigurnošću konačnih proizvoda, uključujući nečistoće i tvari koje se slučajno stvaraju tijekom proizvodnje.Također postoji nedostatak razmatranja stvarne potencijalne upotrebe i dugovječnosti konačnog proizvoda te posljedica starenja materijala.03 Nedostatak određivanja prioriteta i ažurne procjene najopasnijih tvari Trenutačnom FCM okviru nedostaje mehanizam za brzo razmatranje novih znanstvenih informacija, na primjer, relevantnih podataka koji bi mogli biti dostupni prema uredbi EU REACH.Također postoji nedostatak dosljednosti u radu na procjeni rizika za iste ili slične kategorije tvari koje procjenjuju druge agencije, poput Europske agencije za kemikalije (ECHA), stoga postoji potreba za poboljšanjem pristupa „jedna tvar, jedna procjena”.Nadalje, prema EFSA-i, procjene rizika također je potrebno doraditi kako bi se poboljšala zaštita ranjivih skupina, što podupire radnje predložene u Strategiji za kemikalije.04 Nedovoljna razmjena informacija o sigurnosti i usklađenosti u opskrbnom lancu, sposobnost osiguranja usklađenosti je ugrožena.Osim fizičkog uzorkovanja i analize, dokumentacija o usklađenosti ključna je za određivanje sigurnosti materijala i detaljno opisuje napore industrije da osigura sigurnost FCM-a.Sigurnosni rad.Ova razmjena informacija u opskrbnom lancu također nije dovoljna i dovoljno transparentna da bi omogućila svim poduzećima u cijelom opskrbnom lancu da osiguraju da je konačni proizvod siguran za potrošače, te da bi omogućila državama članicama da to provjere pomoću trenutnog papirnatog sustava.Stoga će moderniji, pojednostavljeniji i digitaliziraniji sustavi kompatibilni s tehnologijom i IT standardima u razvoju pomoći u poboljšanju odgovornosti, protoka informacija i usklađenosti.05 Provedba propisa FCM-a često je loša. Države članice EU-a nemaju dovoljno resursa niti dovoljno stručnosti za provedbu trenutnih pravila kada je u pitanju provedba propisa FCM-a.Procjena dokumenata o sukladnosti zahtijeva specijalizirano znanje, a nesukladnost utvrđenu na toj osnovi teško je braniti na sudu.Kao rezultat toga, trenutna provedba uvelike se oslanja na analitičke kontrole nad ograničenjima migracije.Međutim, od oko 400 tvari s ograničenjima migracije, samo je oko 20 trenutno dostupno s certificiranim metodama.06 Propisi ne uzimaju u obzir u potpunosti posebnosti malih i srednjih poduzeća Sadašnji sustav posebno je problematičan za mala i srednja poduzeća.S jedne strane, detaljna tehnička pravila vezana uz posao njima su preteška za razumijevanje.S druge strane, nedostatak posebnih pravila znači da nemaju temelja za osiguravanje usklađenosti neplastičnih materijala s propisima ili nemaju resurse za rješavanje višestrukih pravila u državama članicama, čime se ograničava opseg u kojem njihovi proizvodi mogu plasirati diljem EU-a.Osim toga, mala i srednja poduzeća često nemaju resurse za podnošenje zahtjeva za procjenu tvari za odobrenje i stoga se moraju oslanjati na zahtjeve koje podnose veći igrači u industriji.07 Uredba ne potiče razvoj sigurnijih, održivijih alternativa Trenutačno zakonodavstvo o upravljanju sigurnošću hrane pruža malo ili nimalo temelja za razvoj pravila koja podržavaju i potiču održive alternative pakiranja ili osiguravaju sigurnost tih alternativa.Mnogi naslijeđeni materijali i tvari odobreni su na temelju manje rigoroznih procjena rizika, dok su novi materijali i tvari predmet pojačanog nadzora.08 Opseg kontrole nije jasno definiran i potrebno ga je preispitati.Iako važeći propisi iz 1935/2004 određuju predmet, prema javnom savjetovanju provedenom tijekom razdoblja ocjenjivanja, oko polovica ispitanika koji su komentirali ovo pitanje izjavili su da su Osobito je teško ući u opseg trenutnog FCM zakonodavstva. .Na primjer, zahtijevaju li plastični stolnjaci izjavu o sukladnosti.

Opći cilj nove inicijative je stvoriti sveobuhvatan regulatorni sustav FCM-a koji je spreman za budućnost i koji se može provesti na razini EU-a koji na odgovarajući način osigurava sigurnost hrane i javno zdravlje, jamči učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta i promiče održivost.Njegov cilj je stvoriti jednaka pravila za sve tvrtke i podržati njihovu sposobnost da osiguraju sigurnost konačnih materijala i predmeta.Nova inicijativa ispunjava obvezu Strategije za kemikalije o zabrani prisutnosti najopasnijih kemikalija i jačanju mjera koje uzimaju u obzir kombinacije kemikalija.S obzirom na ciljeve Akcijskog plana za kružno gospodarstvo (CEAP), podupire korištenje održivih rješenja za pakiranje, promiče inovacije u sigurnijim, ekološki prihvatljivijim materijalima koji se mogu ponovno koristiti i reciklirati te pomaže u smanjenju bacanja hrane.Inicijativa će također osnažiti države članice EU-a da učinkovito provode proizašla pravila.Pravila će se također primjenjivati ​​na FCM-ove uvezene iz trećih zemalja i stavljene na tržište EU-a.

pozadina Cjelovitost i sigurnost opskrbnog lanca materijala koji dolazi u dodir s hranom (FCM-ovi) ključni su, ali neke kemikalije mogu migrirati iz FCM-a u hranu, što dovodi do izlaganja potrošača tim tvarima.Stoga, radi zaštite potrošača, Europska unija (EZ) br. 1935/2004 utvrđuje osnovna pravila EU za sve FCM-ove, čija je svrha osigurati visok stupanj zaštite ljudskog zdravlja, zaštititi interese potrošača i osigurati učinkovitu funkcioniranje unutarnjeg tržišta.Pravilnik zahtijeva proizvodnju FCM-a kako kemikalije ne bi dospjele u prehrambene proizvode koji ugrožavaju zdravlje ljudi, a propisuje i druga pravila, poput onih o označavanju i sljedivosti.Također dopušta uvođenje posebnih pravila za određene materijale i uspostavlja postupak za procjenu rizika tvari od strane Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i eventualno odobrenje od strane Komisije.To je primijenjeno na plastične FCM-ove za koje su utvrđeni zahtjevi za sastojke i popisi odobrenih tvari, kao i određena ograničenja kao što su ograničenja migracije.Za mnoge druge materijale, kao što su papir i karton, metalni i stakleni materijali, ljepila, premazi, silikoni i guma, ne postoje posebna pravila na razini EU-a, samo neki nacionalni propisi.Osnovne odredbe postojećeg zakonodavstva EU-a predložene su 1976., ali su tek nedavno ocijenjene.Iskustvo s provedbom zakonodavstva, povratne informacije dionika i dokazi prikupljeni kroz tekuću procjenu zakonodavstva FCM-a sugeriraju da su neka od pitanja povezana s nedostatkom posebnih pravila EU-a, što je dovelo do nesigurnosti u pogledu sigurnosti nekih FCM-ova i zabrinutosti unutarnjeg tržišta .Daljnje specifično zakonodavstvo EU-a podržavaju svi dionici uključujući države članice EU-a, Europski parlament, industriju i nevladine organizacije.


Vrijeme objave: 28. listopada 2022

Zatražite uzorak izvješća

Ostavite svoju prijavu za primanje izvješća.