Sukladnost i integritet

|Kodeks ponašanja

Posvećeni smo pridržavanju najviših etičkih i pravnih standarda kako bismo nastavili s rastom.

Ovaj Kodeks ponašanja (u daljnjem tekstu “Kodeks”) postavljen je kako bi pružio jasne upute zaposlenicima u područjima njihovih svakodnevnih poslovnih aktivnosti.

TTS posluje u skladu s načelima integriteta, poštenja i profesionalnosti.

• Naš rad obavljat ćemo pošteno, na profesionalan, neovisan i nepristran način, bez toleriranja utjecaja u pogledu bilo kakvog odstupanja od naših odobrenih metoda i postupaka ili izvještavanja o točnim rezultatima.

• Naša izvješća i potvrde moraju ispravno prikazati stvarne nalaze, stručna mišljenja ili dobivene rezultate.

• Podaci, rezultati testiranja i druge materijalne činjenice bit će prijavljeni u dobroj vjeri i neće se nepropisno mijenjati.

• Svi zaposlenici ipak moraju izbjegavati sve situacije koje mogu dovesti do sukoba interesa u našim poslovnim transakcijama i uslugama.

• Zaposlenici ni pod kojim okolnostima ne smiju koristiti svoj položaj, imovinu Društva ili podatke za osobnu korist.

Borimo se za pošteno i zdravo poslovno okruženje i ne prihvaćamo bilo kakvu vrstu ponašanja koja krši primjenjive zakone i propise o borbi protiv mita i korupcije.

|Naša su pravila

• Zabraniti ponudu, dar ili prihvaćanje mita u bilo kojem izravnom ili neizravnom obliku, uključujući mito na bilo koji dio ugovorne isplate.

• Ne koristiti sredstva ili imovinu u bilo koju neetičku svrhu za zabranu korištenja drugih ruta ili kanala za pružanje neprimjerenih koristi ili primanje neprimjerenih koristi od kupaca, agenata, izvođača, dobavljača ili zaposlenika bilo koje takve strane ili državnih službenika .

|Posvećeni smo

• Usklađenost barem sa zakonima o minimalnoj plaći i drugim primjenjivim zakonima o plaćama i radnom vremenu.

• Zabrana dječjeg rada – strogo zabraniti korištenje dječjeg rada.

• Zabrana prisilnog i obveznog rada.

• Zabraniti sve oblike prisilnog rada, bilo u obliku zatvorskog rada, rada pod ugovorom, dužničkog rada, ropskog rada ili bilo koje vrste nedobrovoljnog rada.

• Poštivanje jednakih mogućnosti na radnom mjestu

• Nulta tolerancija prema zlostavljanju, maltretiranju ili uznemiravanju na radnom mjestu.

• Sve informacije primljene tijekom pružanja naših usluga smatrat će se poslovno povjerljivima u mjeri u kojoj takve informacije nisu već objavljene, općenito dostupne trećim stranama ili na neki drugi način u javnoj domeni.

• Svi zaposlenici su se osobno obvezali potpisom ugovora o povjerljivosti, što uključuje da neće otkriti nikakve povjerljive informacije u vezi s jednim klijentom drugom klijentu, te da neće pokušati ostvariti osobnu dobit od bilo kojih podataka dobivenih tijekom vašeg ugovora o radu unutar TTS, te nemojte dopustiti niti omogućiti ulazak neovlaštenih osoba u vaše prostorije.

|Kontakt za usklađenost

Global compliance Email: service@ttsglobal.net

|Kontakt za usklađenost

TTS podržava pošteno oglašavanje i standarde tržišnog natjecanja, pridržava se ponašanja protiv nepoštenog tržišnog natjecanja, uključujući ali ne ograničavajući se na: monopol, prisilno trgovanje, nezakonite uvjete vezanja robe, komercijalno podmićivanje, lažnu propagandu, damping, klevetu, tajni dogovor, komercijalnu špijunažu i/ ili krađu podataka.

• Ne tražimo konkurentske prednosti kroz nezakonite ili neetičke poslovne prakse.

• Svi zaposlenici trebaju nastojati pošteno postupati s kupcima, klijentima, pružateljima usluga, dobavljačima, konkurentima i zaposlenicima Društva.

• Nitko ne bi trebao nepošteno iskorištavati bilo koga manipulacijom, prikrivanjem, zlouporabom povlaštenih informacija, lažnim prikazivanjem materijalnih činjenica ili bilo kojom nepoštenom poslovnom praksom.

|Zdravlje, sigurnost i dobrobit važni su za TTS

• Predani smo pružanju čistog, sigurnog i zdravog radnog okruženja.

• Osiguravamo da zaposlenici dobiju odgovarajuću sigurnosnu obuku i informacije te da se pridržavaju utvrđenih sigurnosnih praksi i zahtjeva.

• Svaki zaposlenik ima odgovornost za održavanje sigurnog i zdravog radnog mjesta slijedeći sigurnosna i zdravstvena pravila i prakse te prijavljujući nesreće, ozljede i nesigurne uvjete, postupke ili ponašanja.

|Poštena konkurencija

Svi su zaposlenici odgovorni za to da usklađenost postane vitalni dio našeg poslovnog procesa i budućeg uspjeha i od njih se očekuje da se pridržavaju Kodeksa kako bi zaštitili sebe i tvrtku.

Nijedan zaposlenik nikada neće pretrpjeti degradaciju, kaznu ili druge nepovoljne posljedice zbog stroge provedbe Kodeksa, čak i ako to može rezultirati gubitkom posla.

Međutim, poduzet ćemo odgovarajuće stegovne mjere za svako kršenje Kodeksa ili drugo nedolično ponašanje koje, u najozbiljnijim slučajevima, može uključivati ​​prekid radnog odnosa i mogući pravni postupak.

Svi mi imamo odgovornost prijaviti bilo kakva stvarna ili navodna kršenja ovog Kodeksa.Svatko od nas mora se osjećati ugodno izražavajući zabrinutost bez straha od odmazde.TTS ne tolerira nikakav čin odmazde protiv bilo koga tko u dobroj vjeri prijavi stvarno ili sumnjivo nedolično ponašanje.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s bilo kojim aspektom ovog Kodeksa, trebali biste ih postaviti svom nadređenom ili našem odjelu za usklađenost.


Zatražite uzorak izvješća

Ostavite svoju prijavu za primanje izvješća.